Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_63_1218.html

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.