Kontakti


Osobe odgovorne za implementaciju projektnih aktivnosti

Lucija Barjašić Špiler

voditelj projekta (project manager)
e-mail: lucija@matica-sindikata.hr
Telefon: 01/4882-335
Fax: 01/4855-726

Ivana Šepak-Robić

asistent na projektu (project asistent)
e-mail:ivana@matica-sindikata.hr
Telefon: 01/4882-335
Fax: 01/4855-726

Eksperti za pripremu i izradu analize kolektivnih ugovora

Igor Radeka

Dragan Bagić

Krešimir Rožman

Krunoslav Pisk

Mirko Petrić

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.