Matica hrvatskih sindikata


Matica hrvatskih sindikata udruga je više razine kako je to definirano Zakonom o radu, to znači da je reprezentativna kao subjekt socijalnog dijaloga, te da je njezin predstavnik član Gospodarsko- socijalnog vijeća. Na ovaj način sindikati, njezini članovi, udruženo djeluju kako bi djelotvornije i uspješnije štitili materijalne i socijalne interese svojih članova i unaprijedili razvoj svojih djelatnosti. Matica trenutno okuplja preko 64.000 članova udruženih u 11 sindikata.

O projektu

Matica hrvatskih sindikata nositelj je projekta koji se financira u sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF), „Jačanje socijalnog dijaloga“ – Faza II, koji je nastao nastavno na prvu fazu, kao platforma za nadogradnju prethodno provedenih aktivnosti. Sredstva dodijeljenja za provedbu projekta iz ESF-a iznose 627.868,80 kn. Projekt je započeo u rujnu 2015. godine te će se provoditi do 01. rujna 2016. godine.

Opći cilj ovog projekta je „poboljšanje učinkovitosti socijalnog dijaloga u Hrvatskoj kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta sindikata udruženih u Maticu hrvatskih sindikata“. Aktivnosti koje se provode usmjerene su na analizu temeljnog i sektorskih kolektivnih ugovora u sektorima koje zastupa Matica, provođenje edukacijskih odnosno trening radionica tematski vezanih uz proces socijalnog dijaloga i kolektivno pregovaranje. Također, unutar projektnih aktivnosti provoditi će se i kampanja za jačanje socijalnog dijaloga koja će biti usmjerena prema socijalnim partnerima. Podatci i zaključci dubinske analize kolektivnih ugovora izravno će doprinijeti razvitku bipartitnog i tripartitnog pregovaračkog procesa u Hrvatskoj, dok će Matica razviti institucionalni okvir koji će doprinijeti rješavanju strukturnih slabosti s kojima se suočavaju sindikati.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.