Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_72_1361.html

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.