Konvencija o plaćenom dopustu zbog obrazovanja – nije ratificirana


http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312285:NO

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.