Br.139 – Konvencija o sprečavanju i kontroli profesionalnih rizika uzrokovanih kancerogenim supstancama i agensima


https://osha.europa.eu/fop/croatia/hr/zakoni/drzavni-zakoni/konvencije-MOR-a/konvencija_139_o_sprecavanju_i_kontroli_profesionalnih_rizika.pdf

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.