Br.48 – Konvencija o utemeljenju međunarodnog sustava očuvanja prava iz osiguranja za slučaj invalidnosti, starosti i smrti


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2003_06_11_99.html

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.