Konvencija o zaštiti plaća – nije ratificirana


http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312240

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.