Sporazum o osnivanju gospodarsko – socijalnog vijeća


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_89_1958.html

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.