Edukacije

Nastavak edukacijskih radionica u sklopu EU projekta Matice hrvatskih sindikata


U četvrtak, 14. travnja 2016. održana je edukacijska radionica pod nazivom Umijeće neverbalnog i verbalnog komuniciranja za unapređenje socijalnog dijaloga na kojoj su sudjelovali predstavnici Nezavisnog sindikata knjižničara Hrvatske. Edukacijske radionice odnosno trening radionice koje se provode u okviru ESF projekta “Jačanje socijalnog dijaloga – doprinos bipartitnim i tripartitnim procesima” usmjerene su na podizanje svijesti o važnosti socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja te na razvijanje komunikacijskih kompetencija svih dionika socijalnog dijaloga.  U nastavku u fotogaleriji prenosimo djelić atmosfere s edukacijske radionice.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.