Iz medija

Novi list, 9.3.2016. – Analiza prava iz kolektivnih ugovora u okviru EU projekta Matice hrvatskih sindikata


U nastavku prenosimo tekst iz Novog lista, vezano uz predstavljanje opsežnog istraživanja o pravima iz kolektivnih ugovora s ciljem usporedbe obrazaca kolektivnog pregovaranja u javnom sektoru i gospodarstvu, a koje je proveo doc. dr. sc. Dragan Bagić s Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu ESF projekta Matice hrvatskih sindikata – “Jačanje socijalnog dijaloga – doprinos bipartitnim i tripartitnim procesima”.   Analiza je pokazala kako u pogledu sadržaja, odnosno pitanja koja se reguliraju kolektivnim ugovorima, nema bitnih razlika između kolektivnih ugovora za javni sektor (u užem smislu) i kolektivnih ugovora za gospodarstvo te da se primjenjuju isti obrasci kolektivnog pregovaranja.

Novi list 2

Tekst je dostupan i na portalu Novog lista putem poveznice – ovdje.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.