Edukacije

Održana edukacija iz područja komunikacija za predstavnike Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara


U četvrtak, 19. svibnja 2016. održana je edukacijska radionica pod nazivom Umijeće neverbalnog i verbalnog komuniciranja za unapređenje socijalnog dijaloga na kojoj su sudjelovale predstavnice Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara. Edukacijske radionice koje se provode u okviru ESF projekta  “Jačanje socijalnog dijaloga – doprinos bipartitnim i tripartitnim procesima” te su usmjerene na podizanje svijesti o važnosti socijalnog dijaloga i na jačanje komunikacijskih tehnika za potrebe procesa socijalnog dijaloga.

Dio atmosfere atmosfere s edukacije prenosimo u fotogaleriji 

 

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.