Edukacije

Održana edukacijska radionica iz područja komunikacija za predstavnike SOOH i SHU u sklopu EU projekta


U petak, 17. lipnja 2016. održana je edukacijska radionica pod nazivom Umijeće neverbalnog i verbalnog komuniciranja za unapređenje socijalnog dijaloga na kojoj su sudjelovali kolegice i kolege iz Sindikata odgoja i obrazovanja Hrvatske i Sindikata hrvatskih učitelja. Radionice su usmjerene na podizanje svijesti o važnosti socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja te na razvijanje komunikacijskih kompetencija svih dionika socijalnog dijaloga. Čestitamo našim kolegicama i kolegama koji su nam se pridružili na edukaciji.

Dio atmosfere s edukacije prenosimo u fotogaleriji.

 

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.