Obavijesti

Započela provedba novog ESF projekta Matice


Matica hrvatskih sindikata započela je u rujnu s provedbom projektnih aktivnosti vezanih uz novi projekt „Jačanje socijalnog dijaloga – doprinos bipartitnim i tripartitnim procesima“ u sklopu Europskog socijalnog fonda „Jačanje socijalnog dijaloga“- Faza II. Opći cilj ovog projekta je „poboljšanje učinkovitosti socijalnog dijaloga u Hrvatskoj kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta sindikata udruženih u Maticu hrvatskih sindikata“. Unutar projekta ekspertni tim izraditi će analizu kolektivnih ugovora i prava koja iz njih proizlaze, s ciljem doprinosa bipartitnim i tripartitnim procesima kroz osnaživanje učinkovitosti socijalnog dijaloga. Nastavno na aktivnosti analize, u svrhu povećanja učinkovitosti socijalnog dijaloga u sklopu projekta održati će se 15 specijaliziranih edukacija iz područja pravnih propisa i kolektivnih ugovora, kao i 4 okrugla stola tijekom kojih će se osigurati diseminacija rezultata dobivenih na temelju analize.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.